การประชุมสุดยอดผู้นำโหม่งความสามัคคีของคริสตจักร

การประชุมสุดยอดผู้นำโหม่งความสามัคคีของคริสตจักร

อ่านถอดความฉบับเต็มของคำปราศรัยของประธานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส Ted NC Wilson ที่นี่ การประชุมสุดยอดผู้นำมิชชั่นวันที่เจ็ดเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องมีเอกภาพเพื่อบรรลุพันธกิจของคริสตจักรในการเผยแพร่พระกิตติคุณ และรับรองเอกภาพอย่างล้นหลามที่พระเยซูบรรยายไว้ในยอห์น 17 เอกภาพเป็นประเด็นสำคัญในหมู่ผู้นำคริสตจักร เนื่องจากการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของคริสตจักรโลก ต่อสู้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ลงคะแนนเสียง คณะกรรมการกำกับดูแลเอกภาพแห่งการประชุมใหญ่สามัญซึ่งกำลังตรวจสอบเรื่องนี้ 

จะนำเสนอเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้แก่ผู้นำคริสตจักร

เกือบ 300 คนในการประชุมสภาประจำปีของคณะกรรมการบริหารการประชุมสามัญในเดือนตุลาคม 2018

เท็ด เอ็น.ซี. วิลสัน ประธานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกประจำปีครั้งที่ 11 ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ประกาศว่า “เอกภาพที่แท้จริง … มาจากการยอมจำนนด้วยใจจริงต่อพระเจ้าและต่อสมาชิกคริสตจักรของเราเมื่อเราทำงานร่วมกันโดยได้รับคำแนะนำจากพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ พระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์” “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดขึ้นมาแทนที่ความเชื่อส่วนบุคคลใด ๆ หลังจากที่คริสตจักรโลกได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบและตัดสินใจแล้ว” วิลสันกล่าวในคำปราศรัยสำคัญ “มันมาแทนที่ ‘สิทธิ’ ทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจถูกใช้ ภาระหน้าที่ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณต่อพระเจ้า ต่อคริสตจักรของพระองค์ และพันธกิจที่เป็นเอกภาพของพระองค์นั้นมีค่ามากกว่าความคิดเห็นทางกฎหมายหรือความคิดเห็นที่เป็นอิสระของสมาชิกหรือองค์กรภายในองค์กรของคริสตจักรทั่วไป” เมื่อเปิดพระคัมภีร์ไปที่ยอห์น 17:20-23 เขาอ่านคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตจักร: “เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในเราผ่านคำพูดของพวกเขาด้วย เพื่อพวกเขาทั้งหมดจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังที่พระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับเรา เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งเรามา และสง่าราศีที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเราเป็นหนึ่งเดียว คือข้าพระองค์อยู่ในพวกเขา และพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียว และเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งเรามา และรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา” (NKJV)  “เมื่อองค์กรใดๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรของพระองค์ เรียกร้องแนวทางของตนเองซึ่งขัดต่อความประสงค์ของร่างกายทั้งหมด องค์กรที่จงใจและเป็นอิสระนั้นกำลังทำงานโดยขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรที่เป็นเอกภาพในพันธกิจตามยอห์น 17 ” วิลสันกล่าว 

ผู้พูดคนแล้วคนเล่าอ้างถึงยอห์น 17 ในการประชุมสุดยอดสองวัน

ที่มีผู้นำคริสตจักร 49 คนเข้าร่วม รวมทั้งประธานแผนก เลขานุการและเหรัญญิก อธิการบดีมหาวิทยาลัยและอาจารย์ และอื่นๆ  มาร์ก ฟินลีย์ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้ช่วยประธานคริสตจักรโลก อธิบายว่าคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นรากฐานทางเทววิทยาสำหรับเอกภาพในคริสตจักรมิชชั่น “เอกภาพทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของเทววิทยา” เขากล่าวในงานนำเสนอเรื่อง “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของความเป็นเอกภาพทางจิตวิญญาณในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” 

เขาสังเกตว่าผู้ร่วมก่อตั้งคริสตจักร Ellen White กล่าวถึงยอห์น 17 มากกว่า 700 ครั้งในงานเขียนของเธอ เมื่ออ่านข้อความตอนหนึ่ง เขากล่าวว่า “ครอบครัวของพระเจ้าบนโลกมีบทเรียนมากมายที่ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะตอบคำอธิษฐานของพระคริสต์ — คำอธิษฐานสุดท้ายของพระองค์กับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนความอัปยศอดสูของพระองค์ บทที่สิบเจ็ดของยอห์น ซึ่งมีคำอธิษฐานนี้ เข้าใจมากกว่าบทอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่” (จดหมาย 92, 1906)

อับเนอร์ เดอ ลอส ซานโตส รองประธานทั่วไปของคริสตจักรมิชชั่นโลก ย้ำว่าเอกภาพของยอห์น 17 เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูในการประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวโลก  “มีเพียงความสามัคคีของเราเท่านั้นที่โลกจะเห็นพลังแห่งข่าวประเสริฐ” เขากล่าวในงานนำเสนอหัวข้อ “ความสำคัญของความสามัคคีของคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างโดยพระคริสต์และสาวกของพระองค์” 

ผู้บรรยายคนอื่นๆ ในวันที่ 6 ก.พ. ในหัวข้อ “ความจำเป็นทางจิตวิญญาณของความสามัคคีของคริสตจักรและอำนาจในพระคัมภีร์เพื่อให้บรรลุพันธกิจของพระเจ้า” รวมถึง Ella Simmons และ Thomas Lemon รองประธานทั่วไปของคริสตจักรโลกมิชชั่น และ Duane McKey ผู้ช่วยของ ประธานคริสตจักรโลกและเป็นประธานของ Adventist World Radio Karnik Doukmetzian ที่ปรึกษาทั่วไปของ General Conference และ North American Division เสนอมุมมองทางกฎหมาย 

สมาชิกคริสตจักรที่ปรารถนาความเป็นหนึ่งเดียวกันควรแสวงหาพระคริสต์อย่างสุดใจ ผู้นำคริสตจักรกล่าว 

“ความสามัคคีไม่ใช่สิ่งที่คริสตจักรหรือองค์กรใดสร้างขึ้น” แลร์รี อีแวนส์ ผู้ช่วยประธานคริสตจักรโลกสำหรับกระทรวงความต้องการพิเศษกล่าว “เป็นผลพลอยได้จากผู้ที่ได้สัมผัสพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัว” ใกล้สิ้นวัน จี. อเล็กซานเดอร์ ไบรอันท์ เลขานุการบริหารของแผนกอเมริกาเหนือ ปรบมือให้กับผู้บรรยายที่แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรมิชชั่นมุ่งความสนใจไปที่พระคริสต์อย่างเต็มที่

“ผมหวังว่าคนหนุ่มสาวในแผนกอเมริกาเหนือจะได้ยินสิ่งที่เรากำลังพูดในวันนี้เกี่ยวกับการที่คริสตจักรมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” เขากล่าวในระหว่างการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการฝึกคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำ “ถ้าพระคริสต์ไม่เป็นศูนย์กลาง เราก็ไม่มีอะไรเลย” 

จากคำกล่าวต้อนรับของ Guillermo E. Biaggi รองประธานทั่วไปของคริสตจักรมิชชั่นโลกและผู้จัดงานประชุมสุดยอด: เราต้องการพิจารณาและไตร่ตรองไม่เพียงแต่รายงานจากแผนกและสถาบันต่างๆ ของโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญของเอกภาพและอำนาจของคริสตจักรด้วย และผลกระทบที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพันธกิจของคริสตจักรให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างไร 

เอลเลน ไวต์สะท้อนว่า “โอ้ ซาตานจะดีใจขนาดไหนหากมันสามารถประสบความสำเร็จในการพยายามเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านี้และทำให้งานยุ่งเหยิงในเวลาที่การจัดระเบียบอย่างละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นและจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการต่อต้านการจลาจลและหักล้างการปลอมแปลง การอ้างสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยพระวจนะของพระเจ้า! เราต้องการที่จะรักษาเส้นอย่างเท่าเทียมกันว่าจะไม่มีการพังทลายของระบบองค์กรและระเบียบที่สร้างขึ้นโดยแรงงานที่ชาญฉลาดและระมัดระวัง” (“ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร” เล่มที่ 9 หน้า 257, 258)

เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านทางการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นซึ่งทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเข้าถึงผู้คน 7.6 พันล้านคนในโลกของเราด้วยข่าวสารแห่งความหวัง

credit : สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์